oiec

آخرین اخبار در مورد ورزش هوازی

کاهش ۳۵درصدی سرطان با انجام ورزش

ورزش خطر ابتلا به برخی از انواع سرطان را تا ۳۵ درصد کاهش می‌دهد. مطالعات جدید نشان می دهد که ورزش هوازی می‌تواند خطر ابتلا به سرطان متاستاتیک را تا ۷۲ درصد کاهش دهد. سلول‌های سرطانی مزاحم می‌توانند از تومور اصلی جدا و وارد جریان خون شده و در سایر قسمت‌های بدن پخش شوند. مطالعات جدید نشان می دهد که ورزش هوازی می‌تواند خطر ابتلا به سرطان متاستاتیک را تا ۷۲ درصد کاهش دهد. سلول‌های سرطانی مزاحم می‌توان ...