oiec
11 مرداد 1401 - 12:23

فیلم : نمایشگاه بین المللی قزوین بازوی توسعه اقتصادی

قزوین - ایرنا - مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی قزوین با اشاره با جایگاه مهم اقتصادی قزوین، گفت: چنین شرایطی باعث می‌شود قزوین در حوزه اقتصادی به عنوان استانی مطرح شناخته شود و دربرگزاری هر نمایشگاه، مشاغل بسیاری ایجاد و فعال می شوند و از این رو ثروت وتصویر کلی منطقه بهبود می یابد.

دریافت

34 MB

دریافت

34 MB

دریافت

34 MB34 MB

منبع: ایرنا
شناسه خبر: 518384