oiec
23 دی 1401 - 21:58

وظیفه نمایندگان نظارت وقانون گذاری و وظیفه ما اجرا و پاسخگویی است

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه در خصوص مستقل بودن در انتصابات، گفت: وظیفه نمایندگان نظارت و قانون گذاری و وظیفه ما انتصاب، اجرا و پاسخگویی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه در خصوص انتصابات در استان کرمانشاه و شائبه دخالت نمایندگان در انتصابات، اظهار کرد: تراز بین ما و نمایندگان محترم مجلس، فرمایشات مقام معظم رهبری است.

وی افزود: وظیفه نمایندگان قانونگذاری و نظارت و وظیفه من نیز انتصاب، اجرا و پاسخگویی در قبال آنها خواهد بود.

منبع: مهر
شناسه خبر: 975189