oiec
09 مرداد 1401 - 12:39

نقاشی امید بر دیوارهای مدرسه یک روستا در قزوین

قزوین- مدارس روستای بکندی کوهین با حضور یک گروه جهادی رنگ آمیزی و نقاشی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه جهادی امید از تهران با حضور در روستای بکندی از توبع بخش کوهین مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه این روستا را رنگ آمیزی کردند.

خبرنگار مهرتوبعکوهیندر این اردوی جهادی، ۱۵ دانشجوی رشته گرافیک ازتهران به مدت سه روز ۳۵۰ متر از دیوارهای این مدارس را نقاشی و رنگ آمیزی کردند.

ازتهرانگروه جهادی امید از دانشجویان دهه هشتادی رشته گرافیک دانشگاه سوره تهران تشکیل شده است.

منبع: مهر
شناسه خبر: 505404